Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Týmu

 

Proč Tým?

Brainstrorming na téma „Co mi přináší společná setkávání?“:

 • zajímavé hosty a prezentace o jejich činnosti

 • možnost navštívit některá zařízení, sídla oraganizací a to s odborným výkladem

 • řešení aktuálních témat – př. inkluze, rizikové faktory ovlivňující děti a mládež, kriminaliza mládeže

 • setkání s pestrým a kompaktním týmem s cílem zajistit prevenci a bezpečnost dětí a mládeže v okrese Žďár nad Sázavou.

 • být součástí týmu odborníků

 • ucelenost informací, pravidelné setkávání a předávání informací

 • získávání nových informací, odbornost

 • nové podněty

 • nové členy

 • zapojení koordinátora protidrogové politiky

Trocha historie:

 • V roce 2009 vznikla pod záštitou Pedagogicko-psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou Pracovní skupina prevence rizikového chování.

 • Této počáteční iniciativy se chopily neziskové organizace poskytující na žďársku programy primární prevence – Ezop (nízkoprahové zařízení NMnM), Ponorka (CP Žďár nad Sázavou), Nadosah (CP Bystřice nad Pernštejnem), Spektrum (CP + K-centrum).

 • Prvotním záměrem této skupiny bylo vytvoření týmu odborníků zaměřených na programy primární prevence, který se bude pravidelně setkávat, předávat zkušenosti a informace. Za cíl si vymezili zkvalitnění poskytovaných služeb, rozšíření dostupnosti a návaznosti a prezentaci významu primární prevence odborníkům i veřejnosti.

 • Poznávání strategií práce jednotlivých organizací a působišť jednotlivých zařízení se stalo součástí setkávání, která byla naplánovaná zpravidla jednou za 3 měsíce.

Současnost:

V současné době funguje Tým pro mládež okresu Žďár nad Sázavou organizačně pod Probační a mediační službou. V rámci své činnosti se snaží o vymezení metodicky jednotného, koordinovaného a multidisciplinárního přístupu v prevenci rizikového chování mládeže.

Zúčastněnými subjekty jsou:

 • MěÚ Žďár nad Sázavou, orgán sociálně-právní ochrany dětí

 • MěÚ Nové Město na Moravě, orgán sociálně-právní ochrany dětí

 • MěÚ Velké Meziříčí, orgán sociálně-právní ochrany dětí

 • MěÚ Bystřice pod Pernštejnem, orgán sociálně-právní ochrany dětí

 • MP Žďár nad Sázavou

 • PČR, územní odbor Žďár nad Sázavou

 • PMS

 • Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

 • Centrum prevence OCHZR

 • Ponorka NZDM, OCHZR

 • Spektrum, centrum primární prevence

 • Centrum prevence CéPéčko, Portimo, o.p.s.

 • Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina

 • KÚ Vysočina, odbor sociálních věcí

 • Esko, NZDM, Sociální služby města Žďár nad Sázavou

 • Psychocentrum Žďár nad Sázavou