Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zelená knihovna

Kolegyně, kolegové,

úplnou náhodou se do mé kanceláře dostal vyřazený kus nábytku, který vypadal jako knihovna. Po menších úpravách začal vypadat jako Zelená knihovna. To mě inspirovalo k nápadu a projektu, který jsem nazvala Zelená knihovně, aneb Zelená knihovna. Zelená knihovna je zatím téměř prázdná (několika knihami již přispěli odborní konzultanti myšlenky). Věřím, že za dlouhé čtyři projektové roky ji naplním literaturou tematicky zaměřenou na rizikové chování mládeže. Knihy hodlám schraňovat, oprašovat, hovořit k nim a samozřejmě evidovat a půjčovat.

Tento nápad můžete podpořit tím, že jako jedni z prvních vložíte do Zelené knihovny materiál, ze kterého můžou ostatní čerpat. Každý z Vás jistě ví o knize, která ho oslovila, zaujala a něco důležitého mu předala. Toto poselství může nést i dál. A to právě tím, že bude k dispozici dalším čtenářům, tedy nezůstane nevyužitá. Kniha nemusí být nutně odborná, ale měla by se věnovat tématu výše uvedenému.

Děkuji za podporu.

Takto vypadala knihovna bez knížek. Takto vypadala knihovna bez knih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupně se začala knihovna plnit.

Seznam knih:

1. Metráček, autor: Stanislav Rudolf, ilustrace: Adolf Born, vydalo nakladatelství Olympia, Praha 1985

2. Velké trápení, autorka: Helena Mahelová, ilustrace: Dagmar Berková, vydalo nakladatelství Albatros, Praha 1986

3. Analýza kriminality v 60 krocích, autoři: Donald V. Clarke, John E. Eck, grafická úprava: Jan Čumlivski, vydala Otevřená společnost, o.p.s., Praha 2010

4. Hustej internet, autorka: Lenka Eckertová, ilustrace: Lucie Seifertová, vydal Petr Prchal, Praha 2014

5. ÚZ Trestní předpisy, novelizovaný trestní zákoník a trestní řád k 1.7.2016, nakladatelství Sagit

6. Určitě si poradíte, praktické rady pro životní situace, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby. Autoři: Michael Viereckl, Daniela Lebedová, Petra Votočková, ilustrace: Kameel Machart, vydalo FM solutions, a.s.

7. Homofobie v žákovských kolektivech (homofobní obtěžování a šikana na ZŠ a SŠ, jak se projevuje a jak se proti ní bránit), autoři: Irena Smetáčková, Richard Braun, vydal Úřad vlády České republiky, Praha 2009

8. Děti a jejich problémy, autoři: Lucie Bukovská, Jan Kaňák, Barbora Krčmářová, Lucie Scheerová, Kateřina Schmidová, Sylvie Stretti, Zuzana Karásková Ulbertová, vydalo Sdružení Linka bezpečí, 2010

9. Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách, autoři: Allan&Barbara Peasovi, ilustrace: John Hepworth, vydal Jiří Alman, Brno 2000

10. Nejbližší, svědectví o problémech těch, kteří ve svém okolí mají někoho, kdo bojuje se závislostí na alkoholu či drogách. Autorka: Kateřina Janouchová, vydala Mladá fronta, Praha 2009

11. Krizové situace v rodině očima dítěte, autoři: Zdeněk Matějček, Zdeněk Dytrych, vydala Grada Publisching a.s., Praha 2002

12. Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách, autoři: Karel Nešpor, Ladislav Csémy, Hana Pernicová, vydal Sportpropag, a.s., Praha 1996

13. Co kdy a jak ve výchově dětí, autor: Zdeněk Matějček, vydal Portál, Praha 1996

14. Děti potřebují hranice, autor: Jan-Uwe Rogge, vydal Portál, Praha 1996

15. Slabikář násilí páchaného na dětech (brožura), autorka+ilustrátorka: Petra Röslerová, vydal Úřad vlády ČR 2009

16. Quality in exit counseling, Thuringian Counseling Service, vydal The Way Out of Right-Wing Extremism and Violence 2015

17. Odborný slovník rusko-český, ekonomika, politika, právo, autorka: Marie Csiriková a kol., vydalo Linde Praha 2008

18. Přestupkové právo, autor: Zdeněk Červený, Václav Šlauf, Milan Tauber, vydalo Linde Praha 2011

19. Anglicko-český právnický slovník, autoři: Jana Oherová, Marek Svoboda, Miroslav Kalina, Milena Bočánková, vydalo nakladatelství Linde Praha 2010

20. Základy práva pro neprávníky, autorka: Jana Horáková, vydalo Linde Praha 2014

21. Přestupkové řízení, autoři: Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová, vydalo Linde Praha 2011

22. Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou, příručka pro rodiče, vydalo Aperio, Společnost pro zdravé rodičovství 2015

23. Určitě si poradítepraktické rady pro životní situace, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby, autoři: Michael Viereckl, Daniela Lebedová, Petra Votočková, vydalo FM solutions 2015

Knihy jsou k dispozici členům Týmu, jejich kolegům i našim sympatizantům. Ráda je v rámci pěstování dobrých sociálních i pracovních vztahů osobně dodám.

Knihovnice Mgr. Petra Svobodová

A máme tady první odvážnou:-)

prvni-knihy.jpg